Koučing je určený každému kto si uvedomuje, že pre dosiahnutie osobnej spokojnosti je nevyhnuté pracovať na sebe.
Predstavuje jedinečný štýl premýšľania, ktorý rozvíja osobný potenciál. Koučovanie sa zameriava na riešenia, na alternatívy a konkrétne kroky k tomu s tým, že sa pozerá do budúcnosti. Koučovanie cielene odstraňuje bariéry.

Ako sa dá vyriešiť zdanlivo neriešiteľný problém? Čo mám robiť? Ako sa pohnem ďalej?

Práve tu je miesto pre koučing!

Už viac nebudete hovoriť ….

  • Neverím si/ Nedokážem
  • Mám partnerské problémy
  • Neviem sa rozhodnúť
  • Cítim strach
  • Neviem ako ďalej

…namiesto toho si poviete:

  • Verím v to, čo robím
  • Žijem v harmonickom vzťahu
  • Robím správne rozhodnutia
  • Som sebaistá/ý vo svojom správaní/Konám sebaisto
  • Cítim vnútornú silu a motiváciu

Ako kouč Vám nepodám „na tácke” hotové riešenia, ale budem pri vás stáť a podporovať Vás až dovtedy, kým budete mať jasno v tom, čo od života chcete a ako to docielite.

Počas stretnutí budete postupne pociťovať pozitívne zmeny. Vaše vnútorné zdroje budú tak zaktivizované, že na prekonanie a zvládnutie problémov a prekážok už nebudete potrebovať moje vedenie a pomoc.

Nezabúdajte však, že zmena nastane len vtedy, keď spravíte prvý krok!

Chcem spraviť prvý krok!