Coach Training Academy

je vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka tematické workshopy, kurzy pre záujemcov o koučing.

Ako spoluzakladateľka školy som si vytýčila cieľ šíriť koučingové myslenie na Slovensku.

 

Absolventmi školy sú ľudia, ktorí sa odhodlali pre osobný a kariérny rast a rozhodli sa dozvedieť viac o koučingu, išli hlbšie do tejto tematiky a STALI SA KOUČOM.

PREČO?

  • Chceli porozumieť sebe samému
  • Chceli Dosiahnuť naozaj trvalé zmeny a neustále napredovať
  • Chceli si osvojiť novú profesiu

Sú to najmä ľudia, ktorí sa hľadajú, zaujímajú sa o techniky sebapoznania, ďalej ľudia z firemných oblastí, manažéri, poradcovia, učitelia, fyzioterapeuti, ľudia z pomáhajúcich profesií atď.

Všetci však majú spoločný cieľ: ZAČLENIŤ KOUČING DO ŽIVOTA a ŠÍRIŤ KOUČINGOVÉ MYSLENIE

 

Chcem zistiť viac